Logo BIOPTRON

Prieskum BIOPTRON pre čitateľov denníka Nový čas

Průzkum

Podporte svoje zdravie pomocou terapie svetlom BIOPTRON

Terapia svetlom (fototerapia) má dlhú históriu. Už pred tisíc rokmi ľudia na celom svete poznali pozitívne účinky svetla na zdravie. Pokrok vedy a techniky umožnil vylepšenie systému terapie svetlom. Výsledkom tohto výzkumu je polarizovane polychromatické svetlo BIOPTRON® (alebo bioptronová lampa BIOPTRON®), ktorá v sebe spája viditeľné a infračervené svetlo. Veľmi podstatnou výhodou je fakt, že svetlo BIOPTRON® neobsahuje UV žiarenie a je teda na rozdiel od slnečného žiarenia úplne bezpečné.

Bioptronová lampa (biolampa) BIOPTRON od firmy ZEPTER

Bioptronová lampa BIOPTRON® pracuje s polarizovaným svetlom v spektrálnom pásme 480 – 3400 nm. Zodpovedá tak odporúčaniu, aby svetelný lúč emitovaný lampou zahŕňal vlnové dĺžky viditeľného svetla (v intervale 390 – 790 nm) a k dosiahnutiu rýchlejšieho prieniku lúča a lepšieho prekrvenia ožarovaného tkaniva a infračervenú oblasť spektra do 2000 nm. Tieto vlnové dĺžky navodzujú v organizme predovšetkým biostimulačný, analgetický a protizápalový efekt.

Syndróm karpálneho tunela


Jaké jsou v případě artritidy možnosti léčby? je spôsobený tlakom na nerv v zápästí zvaného stredný nerv. Ten sa stará o citlivosť v časti dlane a v prstoch (palec, ukazovák, prostredník a časť prstenníku) a tiež riadi pohyb určitých svalov palca. Ak je nerv stláčaný, nemôže normálne fungovať, čo sa prejaví stratou citlivosti a pohyblivosti ruky. Karpálny tunel je úzky anatomický priechod, ktorý sa nachádza na vnútornej strane zápästia a je tvorený zápästnými kostičkami a väzivom (zápästným väzivom). Týmto tunelom prechádzajú šľachy ohýbačov prstov / ruky a stredný nerv. Akýkoľvek opuch tkaniva nachádzajúci sa okolo tunela môže vyvolať utláčanie stredného nervu a spôsobiť syndróm karpálneho tunela.

Bolesť spodnej časti chrbta


Jaké jsou v případě artritidy možnosti léčby? Príčinou viac ako 90% prípadov bolesti v spodnej časti chrbta je poškodenie anatomických štruktúr chrbta a chrbtice (tzv. mechanická príčina bolesti v spodnej časti chrbta). Ide napríklad o poškodenie chrbticového svalstva, väzov, kostí chrbtice (nazývaných stavce) alebo ich kĺbov, poškodenie medzistavcových platničiek, atď. Medzi menej bežné príčiny bolesti v spodnej časti chrbta sa radí infekcia alebo zápal chrbtice, metabolické ochorenia kostí a rakovina. Bolesť spodnej časti chrbta môže postihnúť každého, rizikovým faktorom však je tehotenstvo, obezita, postmenopauza, pribúdajúci vek, nesprávne držanie tela a nesprávna technika zdvíhania / ohýbania sa.

Tenisový lakeť


Jaké jsou v případě artritidy možnosti léčby? „Tenisový lakeť" je bežný názov pre bolesť vyskytujúcu sa na vonkajšej strane lakťa (tiež nazývaná ako "laterálna bolesť v oblasti lakťa", "veslársky lakeť" a "laterálna epikondylitída"). Jedna z predchádzajúcich správ popisovala problém u ľudí, ktorí hrajú tenis na tráve, odtiaľ teda názov "tenisový lakeť". Hoci tenisový lakeť obyčajne predstavuje menej závažné a spontánne miznúce ochorenie, u niektorých ľudí môže vážne ovplyvniť ich zdravie a prácu. Tenisový lakeť je najbežnejším poškodením ramena, s ktorým sa lekári stretávajú. Vyskytuje sa u 1 až 3 % populácie (to znamená u jednej až troch osôb zo sto), zvyčajne potom u mužov a žien vo veku 40 - 60 rokov.

Imunitný systém


Jaké jsou v případě artritidy možnosti léčby? Terapia svetlom BIOPTRON je spôsob liečby, ktorý pomáha posilňovať imunitný systém a nie je liečebným prostriedkom v liečbe autoimunitných chorôb. Optimálnym využitím terapie svetlom BIOPTRON je jej používanie pri prevencii zdravotných problémov.
Poruchy imunitného systému zahŕňajú dva hlavné typy: 1. zníženú imunitu a 2. nadmernú imunitnú reakciu. K zníženej imunite dochádza vtedy, ak je imunitná reakcia narušená alebo neúčinná. To znamená, že existuje vyššia pravdepodobnosť, že človek bude postihnutý infekciou a to bude vážnejšie.