Logo BIOPTRON

Syndróm karpálneho tunela

je spôsobený tlakom na nerv v zápästí zvaného stredný nerv. Ten sa stará o citlivosť v časti dlane a v prstoch (palec, ukazovák, prostredník a časť prstenníku) a tiež riadi pohyb určitých svalov palca. Ak je nerv stláčaný, nemôže normálne fungovať, čo sa prejaví stratou citlivosti a pohyblivosti ruky. Karpálny tunel je úzky anatomický priechod, ktorý sa nachádza na vnútornej strane zápästia a je tvorený zápästnými kostičkami a väzivom (zápästným väzivom). Týmto tunelom prechádzajú šľachy ohýbačov prstov / ruky a stredný nerv. Akýkoľvek opuch tkaniva nachádzajúci sa okolo tunela môže vyvolať utláčanie stredného nervu a spôsobiť syndróm karpálneho tunela.

Kto býva takto postihnutý?

Kto býva takto postihnutý?

Syndróm karpálneho tunela je pomerne bežné ochorenie, ktoré sa vyskytuje zhruba u 1 až 3% populácie (to znamená u jednej až troch osôb zo sto). Oveľa častejšie postihuje ženy, pretože tie majú užšie zápästia (a teda menší karpálny tunel) - výskyt je častejší najmä u žien vo veku nad 40 rokov. Tento problém sa však môže vyskytnúť aj u mužov.

Syndrómom karpálneho tunela bývajú často postihnuté osoby, ktorých náplň práce vyžaduje sústavné používanie rúk - sú to napríklad ľudia používajúci počítačové klávesnice / písacie stroje, hudobníci a pracovníci na montážnych / kompletovacích linkách (napr. pri balení mäsa, šití, čistení). Riziku vzniku tohto ochorenia sú tiež vystavení robotníci, ktorí používajú vibrujúce ručné nástroje (napr. pneumatické vŕtačky).

V USA boli priemerné náklady na syndróm karpálneho tunela, vynakladané za dobu života každého robotníka, odhadnuté - vrátane nemocenských účtov a doby neprítomnosti v práci - na 30 000 USD [23 745 Eur].

Aké sú príčiny syndrómu karpálneho tunela?

Syndróm karpálneho tunela sa môže objaviť po zranení zápästia (napr. po vyvrtnutí alebo zlomenine), po infekcii kostí alebo šliach ruky / zápästia alebo v súvislosti s ochorením kostí, akým je napríklad artritída alebo dna. Príčinou tohto problému môže byť tiež zadržiavanie tekutiny v zápästnom tuneli spôsobené tehotenstvom, menopauzou, zlyhaním obličiek alebo nedostatočnou činnosťou štítnej žľazy. Medzi ďalšie ochorenia, ktoré sú spojené so syndrómom karpálneho tunela, sa radí cukrovka, obezita a užívanie orálnej antikoncepcie.

Aj keď je so syndrómom karpálneho tunela spojené veľké množstvo chorôb, nemožno príčinu u väčšiny ľudí, ktorí týmto ochorením trpia, identifikovať.

Aké sú bežné príznaky?

Syndróm karpálneho tunela sa zvyčajne vyskytuje na viac namáhanej ruke, ale u niektorých osôb sa rozvinie na oboch rukách. Medzi bežné príznaky patrí brnenie, svrbenie alebo znížená citlivosť v oblasti ruky, ktorú ovplyvňuje stredný nerv (obr. 1 / 2). Tieto prejavy sa môžu v niektorých prípadoch vyskytnúť aj v paži alebo ramene. Prejavy sa často zhoršujú v noci a môžu narušovať spánok. Vo vážnych prípadoch môže dôjsť k oslabeniu a atrofii svalstva palca. Príznaky syndrómu karpálneho tunela sa zhoršia pri vykonávaní určitých pohybov zápästia, napríklad pri držaní knihy / novín, zvierania volantu vozidla a používanie určitých nástrojov ako napr. nožov na krájanie mäsa.

Aké sú druhy liečby v tomto prípade?

Aké sú druhy liečby v tomto prípade?

Jednoduchá liečba tohto ochorenia zahŕňa používanie vrecúšok s ľadom, pokoj ruky / zápästia a používanie dláh pre jeho udržanie v rovnej polohe. U malého počtu ľudí môže byť zmiernenie opuchu a príznakov dosiahnuté pomocou liekov proti bolesti (tzv. nesteroidné protizápalové látky), ale tieto lieky môžu mať vedľajšie účinky ako žalúdočná nevoľnosť, podráždenie žalúdočnej výstelky / vznik žalúdočného vredu.

U vážnejších prípadov môže rodinný lekár podať do zápästia injekciu s liekom nazývaným steroid na zmiernenie opuchu a príznakov. Takéto ošetrenie, pri ktorom sa dosiahne dočasnej úľavy, možno však urobiť len raz či dvakrát. Lekár môže tiež predpísať silnejšie lieky proti bolesti. V závislosti na stave sú tiež možné ďalšie druhy liečby. Ak sa všetky tieto ošetrenia minú svojim účinkom, bude potom potrebné vykonať chirurgický zákrok, pri ktorom dôjde k prerezaniu karpálneho väzu a rozšíreniu karpálneho tunela.

Novou inovatívnou metódou liečby zameranou na úľavu od bolesti a zmiernenie opuchov tkaniva je používanie TERAPIE SVETLOM.