Logo BIOPTRON

Tenisový lakeť

„Tenisový lakeť" je bežný názov pre bolesť vyskytujúcu sa na vonkajšej strane lakťa (tiež nazývaná ako "laterálna bolesť v oblasti lakťa", "veslársky lakeť" a "laterálna epikondylitída"). Jedna z predchádzajúcich správ popisovala problém u ľudí, ktorí hrajú tenis na tráve, odtiaľ teda názov "tenisový lakeť". Hoci tenisový lakeť obyčajne predstavuje menej závažné a spontánne miznúce ochorenie, u niektorých ľudí môže vážne ovplyvniť ich zdravie a prácu. Tenisový lakeť je najbežnejším poškodením ramena, s ktorým sa lekári stretávajú. Vyskytuje sa u 1 až 3 % populácie (to znamená u jednej až troch osôb zo sto), zvyčajne potom u mužov a žien vo veku 40 - 60 rokov.

Kto býva takto postihnutý?

Tenisový lakeť

Tenisový lakeť je najbežnejším poškodením ramena, s ktorým sa lekári stretávajú. Vyskytuje sa u 1 až 3 % populácie (to znamená u jednej až troch osôb zo sto), zvyčajne potom u mužov a žien vo veku 40 - 60 rokov. Podiel hráčov tenisu je však napriek označenie tohto stavu veľmi nízky (menej ako 5% prípadov tenisového lakťa).

Aké sú jeho príčiny?

Tenisový lakeť je spôsobený poškodením šľachy, ktorá upína svaly na predlaktí (naťahovača) ku kosti ramena (ramennej kosti). Táto šľacha je upevnená k oblasti kosti na vonkajšej strane lakťa (laterálna epikondylus kosti ramennej). K poškodeniu šľachy môže dôjsť dvoma spôsobmi: 1. jednorazovým úrazom (napr. úderom na rameno), alebo 2. opakovaným nadmerným zaťažovaním ramena . Medzi bežné činnosti, ktoré môžu mať za následok vznik tenisového lakťa, patria profesie vyžadujúce manuálnu prácu (napr. murári, pomocnica v domácnosti / upratovačky, automechanici), záhradnícke práce, strihanie nožnicami, športy, kde sa často a opakovane hádže, plávanie, tenis a golf.

Aké sú bežné príznaky tenisového lakťa?

Obvykle sa vyvíjajú pomaly a vyskytujú sa na ramene dominantnej ruky (to znamená u praváka na pravom ramene). Hlavným príznakom je bolesť na vonkajšej strane lakťa, niektorí ľudia tiež pociťujú bolesť v okolitých svaloch. Táto bolesť často zhoršuje schopnosť zovretia ruky a môže teda dôjsť k obmedzeniu každodenných činností (napr. nosenie nákupných tašiek, práca s nástrojmi, atď.)

Aké sú možnosti liečby?

Aké sú možnosti liečby?

Ak sa začne s liečbou tenisového lakťa hneď, keď sa objavia prvé príznaky, je pravdepodobné, že k vyliečeniu dôjde rýchlejšie. Pre postihnutú ruku je dôležitý pokoj, to však môže byť u niektorých ľudí trochu problematické, a to predovšetkým vtedy, ak títo ľudia musia ruku požívať pri svojej práci (napr. klampiari) alebo pri bežných denných činnostiach (napr. starostlivosť o domácnosť či deti) .

Ľahké prípady tenisového lakťa možno liečiť doma vreckami s ľadom, opierkou alebo závesom ruky a / alebo liekmi proti bolesti (hoci tieto lieky môžu mať vedľajšie účinky ako žalúdočná nevoľnosť, podráždenie žalúdočnej výstelky / rozvinutia žalúdočného vredu).

Stredne vážne prípady môžu vyžadovať ďalšiu liečbu predpísanú lekárom, napr. silnejšie lieky proti bolesti a / alebo odporúčania na fyzioterapiu. Fyzioterapia zmierňuje bolesť a zvyšuje silu, jej súčasťou sú terapeutické cvičenia, masáže, ultrazvuk, terapia teplom a liečebná terapia laserovým svetlom. U vážnejších prípadov tenisového lakťa môže byť potrebný chirurgický zákrok.

U väčšiny prípadov tenisového lakťa dochádza počas týždňov až mesiacov k zlepšeniu; u niektorých, nie príliš častých prípadov sa však problém môže vyskytovať dlhšiu dobu a príznaky môžu pretrvávať až niekoľko rokov. Pravdepodobnosť recidívy ochorenia sa týka najmä manuálne pracujúcich ľudí, ktorí sa zvyčajne vracajú k realizácii činnosti, ktorá bola príčinou pôvodného poranenia.