Logo BIOPTRON

Imunitný systém

Terapia svetlom BIOPTRON je spôsob liečby, ktorý pomáha posilňovať imunitný systém a nie je liečebným prostriedkom v liečbe autoimunitných chorôb. Optimálnym využitím terapie svetlom BIOPTRON je jej používanie pri prevencii zdravotných problémov.

Čo je to imunitný systém?

Imunitný systém

Imunitný systém je sústava špeciálnych buniek a orgánov, ktoré chránia ľudské telo pred útokom pôvodcov chorôb zvonku. Medzi týchto "útočníkov", nazývaných tiež mikróby (alebo "zárodky"), patria baktérie, vírusy, parazity a plesne. Imunitný systém tiež monitoruje bunky vnútri ľudského tela a odstraňuje všetky, ktoré sú poškodené (napr. infikované bunky, rakovinové bunky, atď.)

Imunitné bunky zahŕňajú mnoho rôznych typov. Bunky sa delia do skupín a každá má trochu inú funkciu. Imunitné bunky spolu komunikujú prostredníctvom uvoľňovania špeciálnych chemických látok, ktoré dokážu aktivovať iné imunitné bunky a smerovať ich tam, kde je ich treba.

Keď sa útočiace mikróby dostanú do tela (napríklad ak sú čiastočky chrípkového vírusu vdýchnuté do krku), narazí na špeciálne typy imunitných buniek, ktoré "strážia" tkanivá. Tieto bunky identifikujú útočiace mikróby ako "cudzie" prvky (čiže "prvky, ktoré k nim samotným nepatria") a zničia ich také množstvo, aké len dokážu. Iný typ imunitných buniek medzitým "podá hlásenie" o tom, čo sa deje, a "zverbuje" inej skupiny imunitných buniek, aby prišli bojovať proti útočiacim mikróbom. Tie sú nakoniec zničené a ich zvyšok odstránený. Ak by imunitný systém takto nezareagoval, mikróby by spôsobili rozsiahlu infekciu, ktorá by v priebehu niekoľkých málo dní dosiahla fatálnych rozmerov.

Imunitné bunky dokážu rozpoznať a zapamätať si milióny rôznych mikróbov. Zvláštna skupina imunitných buniek (takzvané B bunky) produkujú špeciálne bielkoviny (nazývané protilátky), ktoré sa zameriavajú na známe mikróby. Každá protilátka je špecifická pre jeden typ mikróbov (napr. vírus nádchy).

Veľa imunitných buniek sa vytvára v orgáne nachádzajúcom sa v oblasti krku, v takzvanom týmuse. Ten je najaktívnejší u bábätiek a detí a po puberte začína degenerovať. Ďalšími dôležitými miestami, v ktorých sa tvoria imunitné bunky, sú lymfatické uzliny, kostná dreň a slezina.

Aké problémy sa môžu vyskytnúť s imunitou?

Poruchy imunitného systému zahŕňajú dva hlavné typy: 1. zníženú imunitu a 2. nadmernú imunitnú reakciu.

K zníženej imunite dochádza vtedy, ak je imunitná reakcia narušená alebo neúčinná. To znamená, že existuje vyššia pravdepodobnosť, že človek bude postihnutý infekciou a to bude vážnejšie.

K nadmernej imunitnej reakcii dochádza v prípade, keď imunitné bunky napadnú zdravé telesné tkanivá (jedná sa o takzvanú auto imunitné ochorenie) alebo keď sa z normálne imunitné reakcie vyvinie reakcia výrazne prehnaná (napr. alergie, astma).

Čo spôsobuje zníženú imunitu?

Imunitný systém

Znížená imunita sa môže objaviť z niekoľkých dôvodov. Niektorí ľudia sa rodia s genetickými poruchami, ktoré pôsobia na ich imunitný systém (tzv. vrodené poruchy imunitného systému). Iní ľudia imunitný nedostatočnosť získajú, napríklad po infikovaní vírusom HIV (vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti) a prepuknutie choroby AIDS (syndróm získaného zlyhania imunity). Imunitná funkcia môže byť potlačená určitými typmi liekov, napr. lieky proti rakovine, kortikosteroidy a antirejekčnými liekmi (ktoré sa podávajú ako prevencia proti odmietnutiu transplantovaných orgánov).

Znížená imunitná funkcia môže byť tiež spôsobená zlými stravovacími návykmi (napr. nedostatkom vitamínov / minerálov), nadmerným požívaním alkoholu, fajčením, nedostatkom telesného pohybu, psychickým stresom či depresiami a vyšším vekom. Imunitný funkciu môžu tiež znižovať určité choroby, napr. rakovina (vrátane leukémie a lymfómu), cukrovka, vírusová infekcia, ochorenie pečene a pľúcne ochorenia.

Aké sú bežné príznaky zníženej imunity?

Presné príznaky sú odvodené od toho, nakoľko vážne bola imunitné funkcie poškodená a ktorý typ / typy imunitných buniek je / sú zasiahnutý / é.

Mierne znížená imunitná funkcia môže mať za následok zvýšenú náchylnosť k infekciám, napr. k nádche, bolestiam v hrdle, chrípke. V prípade vážnejšej narušenej imunity môže dochádzať k infekciám spôsobenými mikróbmi, ktoré by telo za normálnych okolností zničilo, napr. k plesňovým a parazitickým infekciám. Silne znížená funkcia imunitného systému môže mať za následok vážne infekcie spôsobené mnohými typmi mikróbov (napr. zápal pľúc, tuberkulóza, hnačka, závažné vredy v ústach, na koži alebo v črevách) a tvorbu nádorov (najmä v lymfatických uzlinách / slezine a kožu).

Existuje niečo, čo možno urobiť pre zlepšenie imunitného systému?

Na zvýšenie aktivity imunitného systému bohužiaľ neexistujú žiadne lieky. Jediným spôsobom je snažiť sa udržiavať imunitný systém v dobrom stave vyváženou stravou, pravidelným telesným pohybom, nefajčením, požívaním striedmeho množstvo alkoholu, atď.

Novou a inovatívnou metódou liečby, ktorá môže pomôcť pri stimulovaní imunitnej funkcie, je používanie TERAPIE SVETLOM.