Logo BIOPTRON

Kontakty

Tu nájdete kontakty na jednotlivé regionálne kancelárie. Naši preškolení pracovníci vám radi zodpovedia na všetky vaše otázky ohľadom terapie svetlom BIOPTRON a v prípade záujmu sa s vami dohodnú na prezentácií prístroja BIOPTRON MedAll, BIOPTRON Pro 1 alebo BIOPTRON 2.

Bratislava

Karadžičova 7610/16, 821 08 Bratislava
Ing. Daniela Koníková, Tel: 0905 648 356
Éva Onódi, Tel: 0905 915 070
Severín Hronec, Tel: 0908 749 371

Trnavský kraj

Trnava

Hlavná 44, 917 01 Trnava
Anna Michaličková, Tel:0918 580 281

Dunajská Streda

Bratislavská 14, 929 01 Dunajská Streda
Tímea Kardošová, Tel: 0905 293 115

Hlavná ul. 5599, 929 01 Dunajská Streda
Jarmila Ráczová, Tel: 0907 193 455

Galanta

Šafárikova 1525, 924 01 Galanta
Tímea Kardošová, Tel: 0905 293 115

Skalica

Štefánikova 134/5, 909 01 Skalica
Vladimír Dúbrava, Tel: 0908 741 520

Nitriansky kraj

Nitra

Štúrova č. 22, 949 01 Nitra
Éva Onódi, Tel: 0905 915 070
Ing. Daniela Šimegová, Tel: 0915 595 155

Komárno

Nám. M. R. Štefánika 6, 945 01 Komárno
Danica Kissová, Tel: 0905 247 668

Jókaiho 32, 945 01 Komárno
Margita Méhesová, Tel: 0905 870 221

Trenčiansky kraj

Trenčín

Šoltésovej 1995, 080 01 Trenčín
Andrea Juríčková, Tel: 0907 331 652

Prievidza

Matice Slovenskej 8, 971 01 Prievidza
Mária Lehotská, Tel: 0905 425 686

Púchov

F. Urbánka 797, 020 01 Púchov
Božena Sasáková, Tel: 0905 904 053

Žilinský kraj

Martin

Stavbárska 4, 036 01 Martin
Jarmila Boženíková, Tel: 0905 762 565
PhDr. Eva Hranická, Tel: 0905 401 558

Žilina

SAD SNP 667/10, 010 01 Žilina
Jarmila Boženíková, Tel: 0905 762 565
PhDr. Eva Hranická, Tel: 0905 401 558
Ivan Kvasna, Tel: 0905 806 484

Námestovo

Hviezdoslavova 48/18, 029 01 Námestovo
Eva Hranická, Tel: 0905 401 558

Tvrdošín

Medvedzie 234, 027 44 Tvrdošín
Ľudmila Iskrová, Tel: 0905 412 466

Banskobystrický kraj

Banská Bystrica

ul. J. Kráľa 3, 974 01 Banská Bystrica
Viera Francistyová, Tel: 0907 870 373
Ivan Kvasna, Tel: 0905 806 484

Rudohorská 27, 974 11 Banská Bystrica
Emília Figuliová, Tel: 0907 815 337

Rimavská Sobota

Francisciho 1, 979 01 Rimavská Sobota
Beáta Andricáková, Tel: 0918 732 329

Lučenec

Železničná 20, 984 01 Lučenec
Viera Francistyová,Tel: 0907 870 373

Zvolen

Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Mariana Wolkommerová, Tel: 0907 880 411

Košický kraj

Košice

Letná 45, 043 14 Košice
Éva Onódi, Tel: 0905 915 070
Marta Šuchtová, Tel: 0905 313 968

Michalovce

Námestie osloboditeľov 1, 071 01 Michalovce
Tibor Máté, Tel: 0915 961 519

Rožňava

Budovateľská 49, 048 01 Rožňava
Erika Kočišová, Tel: 0905 711 738

Zakarpatská 19, 048 01 Rožňava
Helena Bartová, Tel: 0905 711 967

Prešovský kraj

Prešov

Levočská 20, 080 01 Prešov
Nataša Balčáková, Tel: 0915 946 398
Katarína Polačeková, Tel: 0907 214 948

Poprad

Drevárska 1, 058 01 Poprad
Štefan Matoľák, Tel: 0944 369 277

Bardejov

Radničné námestie 14, 085 01 Bardejov
Jozef Zlacký, Tel: 0903 167 975

Humenné

Námestie Slobody 25, 066 01 Humenné
Mária Šoltésová, Tel: 0905 851 311

Vranov nad Topľou

Námestie Slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
Viera Obrinová, Tel: 0903 601 889